Välkommen till KH Översättning!

 

Tjänster

Förutom översättning erbjuder jag språkgranskning och korrekturläsning samt undertextning.

Språk

Källspråk: engelska och spanska → Målspråk: svenska.

“Den som aldrig finner de rätta orden,
gör ingen lycka här på jorden.”

– Italienskt ordspråk