Företaget

KH Översättning bildades som enskild firma våren 2005 av mig, Karin Hellstadius. Företaget är godkänt för F-skatt. Jag är associerad medlem i SFÖ, Sveriges Facköversättarförening, som idag är Sveriges största översättarorganisation. Idag står undertextningen för den största delen av mina uppdrag och där ingår både översättning av tv-program och svensktextning av videomaterial från myndigheter och företag.

Examen

2005                   Fil.mag. översättning, Stockholms universitet
2001                   Fil.kand. engelska, Stockholms universitet

Utbildning

2010                    Medicinsk introduktion, Uppsala universitet
2003-2005      Översättarprogrammet vid Tolk- och översättarinstitutet, Stockholms universitet
1998-2001      Studier i engelska, spanska och svenska, Stockholms universitet

Erfarenhet

2017-                 Subtitling for Svensk Medietext
2006-                 Subtitling for Iyuno (BTI Studios)
2005-                 Translation for translation companies and private clients
1993-2005        Audit assistant at Revisions AB Åke Hellstadius
1990/1991       Au pair with an English family in London