Mina tjänster

Översättning och undertextning

Källspråk: engelska och spanska.
Målspråk: svenska.

Övriga tjänster

Förutom översättning erbjuder jag språkgranskning och korrekturläsning samt undertextning.

Ämnesområden

Kultur
EU
Allmänna texter
Litteratur
Marknadsföring/PR
Medicin
Psykologi
Samhälle
Turism

Kvalitetssäkring

I mitt arbete eftersträvar jag så hög kvalitet som möjligt och det innebär bl a att jag använder olika hjälpmedel, som t ex ordböcker, internet, uppslagsverk och att jag vid behov även kontaktar kollegor eller experter inom olika fackområden.

Pris

Priset bestäms utifrån varje enskilt uppdrag och beror på textens längd och svårighetsgrad. Jag tar oftast betalt för antal ord (oftast beräknat på källtexten) eller per timme.

Programvara

Microsoft 365 (Office)
SDL/Trados Studio 2019
MemoQ 8.5
EZTitles 6 (subtitling)